สศค.ปรับคาดการณ์ GDP ปี 65 โต 3.4% ส่วนปี 66 โต 3.8%

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 65 เป็นเติบโต 3.4% จากเดิมคาดเติบโต 3.5% ก่อนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.8% ในปี 66 เนื่องจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้มากขึ้นจากคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า ขณะที่การส่งออกอาจจะเติบโตชะลอลงจากที่ขยายตัวได้สูงในปึนี้

“ปีนี้การลงทุนบางส่วน โดยเฉพาะก่อสร้างชะลอลงไปบ้าง จากปัจจุบันต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งวัตถุดิบต่างๆ สูงขึ้นเป็นไปตามกลไกราคา” สศค. ชี้แจงสาเหตุของการปรับคาดการณ์ GDP ปี 65 ลงเล็กน้อย

สศค.คาดว่าในปี 65 การส่งออกจะเติบโต 8.1% ก่อนจะชะลอลงเหลือเติบโต 2.5% ในปี 66 เช่นเดียวกับการนำเข้าที่ปีนี้จะเติบโตราว 16.6% จะชะลอลงเหลือเติบโต 3.0% ในปีหน้า ส่งผลในปีนี้เกินดุลการค้า 23.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และปีหน้าเกินดุลการค้า 22.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนดุลบัญชีเดินสะพัด คาดว่าปีนี้จะขาดดุล 13.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนจะพลิกมาเป็นเกินดุล 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 66

 

ขณะที่การท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้ดีมากขึ้น โดยปรับคาดการณ์ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 65 เพิ่มเป็น 10.3 ล้านคน สร้างรายได้จากท่องเที่ยว 4.9 แสนล้านบาท จากนั้นในปี 66 คาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มกลับมาในข่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะทำให้ยอดรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงขึ้นมาเป็น 21.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราว 1.04 ล้านล้านบาท

ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้ คาดการณ์ที่ระดับ 6.2% จากนั้นในปีหน้าจะชะลอลงเหลือ 2.9% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปีนี้อยู่ที่ 2.6% จากนั้นจะลดลงมาที่ 2.4% ในปีหน้า

สศค. ยังประเมินสมมติฐานค่าเงินบาทในปี 66 มีแนวโน้มอ่อนค่าลงมาที่เฉลี่ย 36.68 บาท/เหรียญสหรัฐ จากปีนี้อยู่ที่เฉลี่ย 35.60 บาท/เหรียญสหรัฐ