“เคหะสุขประชา” บ้านเช่าที่มาได้ถูกเวลา หลังเงินเฟ้อกดกำลังซื้อ ปิดโอกาสมีผู้มีรายได้น้อยมีบ้านของตนเอง

ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยเริ่มทรงตัวได้และมีแนวโน้มการฟRead More…